ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡିକ

FAQ
ମୁଁ ରଙ୍ଗ ନିଯୁକ୍ତ କରିପାରିବି କିମ୍ବା ଉତ୍ପାଦରେ ମୋର ନିଜର ଲୋଗୋ ଅଛି କି?

ଯଦି QTY 500pcs ରୁ ଅଧିକ ତେବେ OEM ଏବଂ ODM ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ |

ତୁମର ଦେୟ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ କ’ଣ?

ଜମା ଭାବରେ T / T 30%, ଏବଂ ବିତରଣ ପୂର୍ବରୁ 70% | ତୁମେ ବାଲାନ୍ସ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ପ୍ୟାକେଜ୍ ର ଫଟୋ ଦେଖାଇବୁ |

ତୁମର ବିତରଣର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ କ’ଣ?

EXW, FOB, CFR, CIF, DDU |

ତୁମର ବିତରଣ ସମୟ ବିଷୟରେ କିପରି?

ସାଧାରଣତ ,, ଆପଣଙ୍କର ଅଗ୍ରୀମ ଦେୟ ପାଇବା ପରେ 25 ରୁ 40 ଦିନ ଲାଗିବ | ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିତରଣ ସମୟ ଆଇଟମ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରମର ପରିମାଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ |

ସର୍ବନିମ୍ନ କ୍ରମ ପରିମାଣ ବିଷୟରେ କିପରି?

ସାଧାରଣତ 200 200pcs, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଷ୍ଟକ୍ରେ ଯଥେଷ୍ଟ କପଡା ଉପଲବ୍ଧ |

ତୁମର ନମୁନା ନୀତି କ’ଣ?

ଆମେ ନମୁନା ଯୋଗାଇ ପାରିବା, ନମୁନାକୁ DHL କିମ୍ବା FedEx ଦ୍ୱାରା ପଠାଯାଇପାରିବ | ନମୁନା ମାଗଣା ଏବଂ ମାଲ ସଂଗ୍ରହ | ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସହଯୋଗ କରିବୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଡାକଘର ଫେରାଇବୁ |

ବିତରଣ ପୂର୍ବରୁ ତୁମର ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା କର କି?

ହଁ, ବିତରଣ ପୂର୍ବରୁ ଆମର 100% ପରୀକ୍ଷା ଅଛି |

ତୁମର ପ୍ରସ୍ଥାନ ବନ୍ଦର କ’ଣ?

ସାଂଘାଇ କିମ୍ବା ନିଙ୍ଗବୋ, କିମ୍ବା ନିଯୁକ୍ତ |